Văn hóa

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm quy định hiện hành, bộ phận chức năng đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh... theo quy định của pháp luật.

TTXVN - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn số 748/VHCS-VNQC gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Văn bản nêu rõ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá công tác triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước và kiến nghị của doanh nghiệp, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, các địa phương cần triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền, chức năng của các địa phương cần hướng dẫn, phổ biến quy trình cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ những điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm theo quy định hiện hành, bộ phận chức năng đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường biện pháp quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Đồng thời, đơn vị chức năng thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; xây dựng chương trình phối hợp khảo sát, kiểm tra, rà soát tổng thể cơ sở có nguy cơ cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống cháy nổ tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN).

Mặt khác, các bên liên quan phải chủ động, kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể chi tiết quy định, giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắc phục vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Các bên liên quan cần tuyên truyền, phổ biến cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở về kiến thức pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về an toàn cháy cho nhà và công trình); hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khi xây mới hoặc cải tạo sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Mặt khác, cần rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở còn tồn tại, vướng mắc trên nguyên tắc bảo đảm yêu cầu an toàn cháy, nổ.

Các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật chuyên ngành về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này.../.

Thanh Giang

Xem thêm