Thực thi chính sách

Tôn vinh người có uy tín cộng đồng dân tộc thiểu số tại biên giới

Kon Tum

Tổng số người có uy tín được phê duyệt giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn huyện là 92 người.

UBND huyện Đăk Glei trao tặng Giấy khen cho người có uy tín đã có thành tích tốt trong tham gia công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. (Ảnh: Khoa Chương/ TTXVN)

TTXVN - Chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh 90 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023. Hội nghị nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2022 - 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei Y Thanh khẳng định, bằng lời nói và việc làm cụ thể, những người có uy tín đã trở thành những tấm gương sáng trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để bà con người dân tộc thiểu số học tập, noi theo.

Với những thành công đã đạt được, chính quyền địa phương mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình; trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước để đồng bào không nghe, không tin kẻ xấu kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đăk Glei là huyện biên giới, với gần 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Giẻ-Triêng và Xơ Đăng. Tổng số người có uy tín được phê duyệt giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn huyện là 92 người. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; định kỳ người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Năm 2023, đời sống kinh tế - xã hội của các dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Glei tiếp tục được cải thiện; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, thể hiện sự đóng góp tích cực của người có uy tín trong việc hướng dẫn, vận động người dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng với các tầng lớp người dân.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã tặng Giấy khen 30 người có uy tín đã có thành tích tốt trong việc tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Khoa Chương

Xem thêm