Giáo dục

Trà Vinh: Phát triển giáo dục số, hỗ trợ công tác dạy và học

Trà Vinh

Ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến tích hợp kho học liệu số.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

TTXVN - Tại Hội nghị chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tổ chức ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn nhanh trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Trong ngành Giáo dục, chuyển đổi số đã tạo ra môi trường giáo dục thông minh, thay đổi cách dạy và học, nâng cao trải nghiệm của người học và cải thiện phương pháp của người dạy. Thời gian qua, nhiệm vụ này luôn được ngành ưu tiên thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn; 100% nguồn lực, chương trình và đối tượng giáo dục trên địa bàn tỉnh được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt trong toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.

Theo đó, ngành đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, triển khai các giải pháp hỗ trợ công tác dạy và học.

Ngành triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ giáo dục, nhân viên và người học. Đồng thời, huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình yêu cầu, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của ngành; xem việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay. Cùng với việc đầu tư hạ tầng về công nghệ thông tin, cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định và an toàn, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến toàn ngành, từng nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Ông Lê Thanh Bình lưu ý, ngành Giáo dục Trà Vinh chú trọng công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số như: kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và công việc dạy và học…

Hiện 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã có internet cáp quang, máy tính phục vụ quản lý, công tác hành chính nhà trường. Các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông có máy tính phục vụ học tập của học sinh và bộ thiết bị trình chiếu được sử dụng dạy, học. Các trường học cung cấp các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, đóng học phí; 100% các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông đã sử dụng phần mềm quản lý trường học thực hiện quản lý sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử... Ngành từng bước xây dựng hồ sơ điện tử như: sổ đầu bài, phiếu báo giảng, xếp thời khóa biểu, giáo án điện tử trên nền tảng của phần mềm quản lý trường học.

Tại Hội nghị, một số doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp để phát triển chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời, giới thiệu các phần mềm liên quan chuyển đổi số trong lĩnh vực này và giải đáp các thắc mắc của đơn vị sử dụng./.

Thanh Hòa

Xem thêm