Xã hội

Triển khai hiệu quả các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện

Quảng Bình

Quảng Bình đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại tỉnh được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá và được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp.

Đan chiếu tre – một hoạt động lao động trị liệu của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác phòng ngừa nghiện ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Kế hoạch triển khai Dự án nhằm giảm tác hại của sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại tỉnh được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá và được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp. Người cai nghiện được dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định; trên 80% cán bộ tại địa phương làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Dự án chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy; triển khai áp dụng bộ chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy từ nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Dự án tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo, tập huấn về tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy; quản lý ca, quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy; công tác xã hội trong cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; kiến thức điều trị rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp; xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện có sự tham gia của tòa án, hướng tới mô hình "Tòa án hỗ trợ cai nghiện ma túy".

Một trong những nội dung được chú trọng của Dự án là hỗ trợ xã hội, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tại những xã nghèo, huyện nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm giúp người nghiện ma túy thoát nghèo, không bị dẫn đến nghèo; xây dựng các mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… tham gia hỗ trợ, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Năm 2023, Cơ sở Cai nghiện ma túy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận, quản lý 87 đối tượng, tái hòa nhập cộng đồng 19 đối tượng, xét giảm thời hạn cho 12 đối tượng nghiện bắt buộc; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 44 đối tượng cai nghiện bắt buộc, lấy máu xét nghiệm HIV/AIDS cho các đối tượng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình đã mở rộng khu lao động trị liệu, tìm kiếm nhiều việc làm để đối tượng lao động trị liệu như: trồng cây xanh, trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm, gia công giấy… để đối tượng cai nghiện phục hồi sức khỏe, vừa học nghề, tăng thu nhập và cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các đôi tượng./.

Tá Chuyên

Xem thêm