Văn hóa

Trưng bày sách về 70 năm văn học công nhân

Trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (1953-2023).

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Trang Hồng

TTXVN - Trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (1953 -2 023)" đã diễn ra chiều 25/12, tại Hà Nội. Trưng bày do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Tại sự kiện, Nhà thơ Lê Tuấn Lộc, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Công nhân (Hội Nhà văn Việt Nam) cho biết: Đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng ta năm 1943 đã xác định ba nguyên tắc cơ bản của nền văn hóa dân tộc là: Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa. Văn học công nhân là chuyên đề văn học dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Nhà thơ Lê Tuấn Lộc, từ năm 1934, tiểu thuyết "Lầm than" (Lan Khai) đã viết về thợ mỏ, nhưng phải đến cuối năm 1952 mới có giải thưởng văn học. Tháng 4/1953, Giải thưởng văn học được công bố, tiểu thuyết "Vùng mỏ" (Vũ Huy Tâm) đoạt giải Nhất và được xuất bản ngay năm 1953. Chuyên đề văn học công nhân bắt đầu từ đó. Đến năm 2023, văn học công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã qua một chặng đường dài 70 năm (1953-2023).

Theo Ban Tổ chức, trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (1953 - 2923)" là trưng bày sách về văn học công nhân lần đầu tiên được tổ chức, tập hợp các tác phẩm về đề tài văn học công nhân qua các kỳ giải thưởng, được sắp xếp có hệ thống theo thời gian và theo chuyên đề văn học, với 4 giai đoạn: 1953-1965; 1966-1975; 1976-1987; 1988-2023.

Việc phân giai đoạn chỉ mang tính tương đối, bởi có những tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước có tác phẩm về văn học công nhân thì có thể 2 hay 3 giai đoạn đều có tác phẩm của họ; có tác phẩm xuất bản ở giai đoạn 1 thì giai đoạn 3 mới được giải; cũng có sách xuất bản ở giai đoạn 1, đến giai đoạn 4 được tái bản nhiều lần.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định: Văn học công nhân là một mảng rất quan trọng của văn học Việt Nam, với nhiều tác phẩm lớn, tên tuổi lớn. Trưng bày sách lần này có thể xem là cuộc "diễu binh" của 70 năm văn học công nhân Việt Nam thông qua những tác phẩm mà công chúng có thể chiêm ngưỡng trực tiếp.

Trưng bày diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam từ ngày 25/12/2023 đến ngày 5/1/2024./.


Phương Hà

Xem thêm