Văn hóa

Trưng bày tư liệu 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Phú Thọ

Không gian trưng bày được chia thành ba nội dung cụ thể, gồm hơn 200 tư liệu về chủ trương đường lối, chính sách phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

TTXVN - Ngày 3/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc trưng bày hình ảnh hiện vật, tư liệu và sách nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và một số sở, ngành, cùng đông đảo nhân dân và học sinh trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.(Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Không gian trưng bày triển lãm được bài trí đẹp mắt tại Thư viện tỉnh Phú Thọ gồm hơn 1.200 hình ảnh, tư liệu, sách, báo, tạp chí với chủ đề “Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Triển lãm được chia thành ba nội dung cụ thể: Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, gồm hơn 200 tư liệu về chủ trương đường lối, chính sách phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ; Đề cương về Văn hóa Việt Nam - giá trị lý luận và thực tiễn, gồm hơn 600 tư liệu về văn hóa Việt Nam, bao gồm các thành tựu, kết quả nổi bật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong chặng đường 80 năm qua; Dấu ấn Văn hóa Đất Tổ với hơn 400 tư liệu, hiện vật văn hóa Phú Thọ.

Em Nguyễn Long Khánh, học sinh lớp 11A9, Trường Trung học phổ thông Việt Trì tâm sự: "Những hình ảnh, tư liệu tại Triển lãm giúp chúng em hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhất là về các thành tựu, kết quả nổi bật trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Em rất tự hào khi là người con của Phú Thọ - mảnh đất với nhiều di sản văn hóa rất có giá trị, đặc biệt là hai di sản đã được UNESCO ghi danh là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Qua triển lãm này, em và các bạn thấy mình phải cố gắng giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa vùng Đất Tổ nơi chúng em đang sinh sống, học tập.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy, Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ; đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết tháng 3/2023./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm