Xã hội

Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn

Quảng Ninh

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn đứng nhóm đầu của cả nước; là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, đạt gần 70%.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/11, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ: Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh, trong hơn 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, kể cả trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2022 tăng trưởng của tỉnh đạt gần 270.000 tỷ đồng, gấp 103 lần so với năm 1986; ước hết năm 2023 đạt gần 312.420 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng nhóm đầu của cả nước; là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, đạt gần 70%.

Trong suốt hành trình đó, Quảng Ninh đã mạnh dạn tìm tòi và đi tiên phong thử nghiệm những cách làm mới chưa có tiền lệ, mang tính đột phá, giúp tạo nên những kỳ tích phát triển. Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển, tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy văn hóa, xã hội, môi trường là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững.

Qua quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, từ thực tiễn thực thi các chủ trương, chính sách, có thể đúc kết được nhiều bài học quý báu, trong đó có 3 bài học quan trọng là: Chủ động bám sát, nắm chắc, tiếp thu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể, lợi thế riêng có của tỉnh Quảng Ninh; không ngừng đổi mới tư duy phát triển, xác lập tầm nhìn chiến lược, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luật khách quan và hợp với lòng dân... giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đề nghị các đại biểu tham luận tập trung vào bối cảnh lịch sử, cơ hội và thách thức, xung lực và rào cản của những quyết sách đột phá ở Quảng Ninh; nội dung và cách thức đột phá phát triển trong tư duy và hành động của Quảng Ninh; đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được; chỉ ra những ngưỡng phát triển, những khoảng trống cần khoả lấp, những bất cập cần tháo gỡ, những thách thức phải đối mặt...

Từ chủ đề của Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài viết, báo cáo tham luận của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh… trong đó có nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính gồm: Cơ sở lý luận về tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh; cơ sở thực tiễn về tư duy, hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh; tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của Đảng về tư duy, hành động đột phá phát triển trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh Quảng Ninh.

Một số tham luận đáng chú ý như: "24 mối quan hệ mà Quảng Ninh cùng các nước trong tiến trình đổi mới cần phải nhận diện, xử lý"; “Kinh nghiệm quốc tế trong công việc đột phá tư duy về tầm nhìn song hành với triển khai đổi mới sáng tạo và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ninh”; "Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường của Quảng Ninh cho thấy sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa"; Hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”…

Phát biểu kết luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định việc tổ chức Hội thảo “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn” không chỉ góp phần làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn của Quảng Ninh trong tiến trình đổi mới của đất nước; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý cho các địa phương khác trên cả nước mà còn gợi mở những tầm nhìn, tư duy, hành động đột phá khả thi, tạo ra xung lực mới cho sự phát triển Quảng Ninh trong giai đoạn mới./.

Thanh Vân

Xem thêm