Chỉ đạo, Điều hành

Tuyên Quang: Đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc về tăng trưởng GRDP năm 2023

Tuyên Quang

Năm 2023, tổng GRDP ước của tỉnh Tuyên Quang tăng 7,46%, tăng trưởng GRDP Tuyên Quang năm 2023 đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc, đứng thứ 2/14 các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ và đứng thứ 18/63 các tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị . (Ảnh: Vũ Quang)

TTXVN - Sáng 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Hội nghị thảo luận dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, tổng GRDP ước của tỉnh Tuyên Quang tăng 7,46%, tăng trưởng GRDP Tuyên Quang năm 2023 đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc, đứng thứ 2/14 các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ và đứng thứ 18/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.287,42 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán; chi ngân sách ước đạt 13.875 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt trên 56 triệu đồng/người/năm. Các công trình, dự án quan trọng của tỉnh được đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt; các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghiệp được quan tâm và thúc đẩy, văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện; an ninh, trật tự toàn xã hội được giữ vững…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. (Ảnh: Vũ Quang)

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, và 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra, tỉnh đề ra các nhiệu vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ tạo chuỗi liên kết sản xuất, phát triển bền vững gắn với công nghiệp chế biến tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực; triển khai thực hiện “Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; tăng cường phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại…

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Vũ Quang)

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập các bậc học. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng các ngày lễ lớn. Triển khai Đề án nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở...

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt các chủ trương, quy định về quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo kế hoạch, lộ trình. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Vũ Quang)

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.862 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng trên 16%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) đạt 11.310 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 35.000 tỷ đồng; thu hút 2.750 nghìn lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.600 tỷ đồng.../.

Vũ Quang

Xem thêm