Xã hội

Vận động kinh phí hỗ trợ trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt

Hà Nam

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức nhằm tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tinh thần phối hợp của các cấp, ngành thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về quyền trẻ em

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Chiều 23/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tinh thần phối hợp của các cấp, ngành, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Đồng thời giải quyết những vấn đề về quyền trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em, thực hiện biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Hảo phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em ngày càng nâng lên. Việc huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em chưa thường xuyên… Điều kiện sống và cơ hội phát triển của trẻ em ở nông thôn so với trẻ em thành phố còn có khoảng cách khá xa. Công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý trẻ em trên môi trường mạng còn thiếu tính đồng bộ và chưa kịp thời.

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng Giấy khen và quà cho học sinh nghèo vượt khó. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Nhằm làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam tiếp tục chỉ đạo đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tổ chức chiến dịch truyền thông nhằm tăng cường nhận thức của gia đình, cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em. Các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ em, chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em; vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí, vận động xã hội hóa để xây dựng các công trình dành cho trẻ em; hỗ trợ, chăm sóc trẻ em; tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em. Đặc biệt truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - số 111…

Tại chương trình, Ban tổ chức tặng quà cho 155 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Chinh

Xem thêm