Văn hóa

“Vang mãi Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”

Từ các phong trào thi đua, nhiều tấm gương, cá nhân và tập thể điển hình đã được phát hiện, tôn vinh và nhân rộng để thi đua trở thành động lực cho mỗi người và toàn xã hội.

TTXVN - Triển lãm tư liệu “Vang mãi Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” đã khai mạc ngày 9/6 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/ 2023). Triển lãm giới thiệu tới công chúng 600 tư liệu được chia làm 4 phần nội dung.

Phần đầu “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào Thi đua yêu nước”, với những tư liệu, hiện vật nêu bật những nội dung về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Người về thi đua yêu nước; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng...

Phần 2 là “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và các phong trào thi đua yêu nước”, giới thiệu đến công chúng các tư liệu làm rõ hoàn cảnh ra đời, vai trò, ý nghĩa Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là tư liệu về các phong trào thi đua yêu nước trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, hội nhập quốc tế...

Một phần trưng bày Triển lãm tư liệu “Vang mãi Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN)

Phần 3 của triển lãm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đó là bài viết về gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; cách làm giỏi, kinh nghiệm hay được lan tỏa trong cộng đồng xã hội; cùng với đó là biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua.

“Thi đua yêu nước - Động lực phát triển đất nước và con người Việt Nam” là nội dung thứ 4 của triển lãm, gồm các tư liệu viết về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, mục tiêu quan trọng của đất nước; vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc phát huy sức mạnh, tài năng, trí tuệ, sáng kiến... của con người Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, nhân lên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công chúng xem triển lãm. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN).

Đặc biệt, từ các phong trào thi đua, nhiều tấm gương, cá nhân và tập thể điển hình đã được phát hiện, tôn vinh và nhân rộng để thi đua trở thành động lực cho mỗi người và toàn xã hội. Đến nay, sau 75 năm, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị với tính thời sự sâu sắc. Các tư liệu được trưng bày, nội dung của triển lãm một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của tinh thần thi đua yêu nước, thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh tiềm tàng trong mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Triển lãm tư liệu “Vang mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc” diễn ra đến hết ngày 19/6 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)./.

Thanh Giang

Tin liên quan

Xem thêm