Thời sự

Vĩnh Long đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Vĩnh Long

Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long đạt những kết quả tích cực.

TTXVN - Chiều 30/3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, xem cải cách hành chính vừa là nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không thể không làm và đã làm là phải có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, có phát sinh nhiều hồ sơ; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian và thực hiện xin lỗi đối với những trường hợp chậm, trễ.

Ngoài ra, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long đạt những kết quả tích cực. Trong năm, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi khi áp dụng. Nhiều dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong quá trình giao dịch hành chính. Toàn tỉnh hiện có 1.675 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó cấp tỉnh là 1.380 thủ tục hành chính. Cùng với đó là 1.110 dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 4, thực hiện cấu hình 1.081 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, kết quả giải quyết và trả hồ sơ đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ 99,81%. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trung bình cao với 96,77%.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành như: Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Hệ thống thư điện tử của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống họp không giấy…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen 6 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cải cách hành chính năm 2022./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm