An sinh

Vĩnh Long phấn đấu hơn 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đạt 93,2% người tham gia bảo hiểm y tế và 31% lực lượng lao động trở lên tham gia bảo hiểm xã hội năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 7/4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ thu và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long Phạm Minh Dương cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đạt 93,2% người tham gia bảo hiểm y tế và 31% lực lượng lao động trở lên tham gia bảo hiểm xã hội năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường mạng lưới các tổ dịch vụ thu và nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Song song đó, ngành tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên thu bảo hiểm nhằm kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân.

Cán bộ tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho người dân. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động thu bảo hiểm tự nguyện thông qua các tổ chức dịch vụ thu, thời gian tới, ngành Bảo hiểm Xã hội sẽ triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử để người dân yên tâm tham gia; đồng thời thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thu, kịp thời xử lý tiêu cực, yếu kém.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đề nghị, các địa phương, tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu cần đổi mới công tác tuyên truyền, tùy theo đặc điểm từng địa bàn có hình thức tuyên truyền phù hợp như theo nhóm lớn, nhóm nhỏ, từng hộ gia đình... Thời gian tới, bảo hiểm y tế hộ gia đình có điều chỉnh tăng mức đóng, do đó đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm cần chủ động, linh hoạt để tuyên truyền đầy đủ về chính sách, những quyền lợi khi tham gia để người dân hiểu và đồng thuận. Nhân viên thu bảo hiểm cần có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và kỹ năng truyền đạt, thuyết phục để tạo niềm tin trong nhân dân; đồng thời làm đúng quy trình, đăng ký, nộp tiền tham gia bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa vận động số người dân đến kỳ đáo tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi khi tham gia đủ 5 năm liên tục, vừa phát triển mới số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

Cán bộ tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho Hội viên phụ nữ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đến cuối năm 2022, mạng lưới nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh được trải rộng khắp các xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 4 tổ chức dịch vụ thu với 510 nhân viên đang hoạt động tại 480 điểm thu và 759 cộng tác viên. Việc phát triển mạng lưới nhân viên thu kết hợp công tác tuyên truyền, vận động người tham gia đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhân dân. Từ đó, người dân chủ động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của toàn tỉnh đạt 92,4% dân số, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 27% lực lượng lao động.

Dịp này, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng 6 tập thể và 39 cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và cài đặt ứng dụng VssID năm 2022./.

Lê Thúy Hằng

Xem thêm