Chính sách mới

Xây dựng Đề án thí điểm chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan để giải trình, hoàn thiện các kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù.

Một góc thành phố Thanh Hóa. (Nguồn: TTXVN)

(TTXVN) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 7899/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về đề nghị ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan để giải trình, hoàn thiện các kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc ban hành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hóa theo phân công nhiệm vụ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Trước đó, tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (chính sách cho phép một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được áp dụng các chính sách giống như Khu kinh tế Nghi Sơn; chính sách phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn và cho phép tỉnh Thanh Hóa được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở…) làm cơ sở thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Hải Ngọc

Xem thêm