Giáo dục

Xây dựng hệ thống nhà trường quân đội hiện đại, gắn với chuyển đổi số

Học viện Kỹ thuật quân sự được lựa chọn là đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số trong khối học viện, nhà trường quân đội.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. 
Ảnh: Ninh Hoan

TTXVN - Chiều 6/3, tại hội thảo “Mô hình nhà trường quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số” do Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện cho biết, Học viện Kỹ thuật quân sự được Bộ Quốc phòng lựa chọn là đơn vị điểm về chuyển đổi số trong khối học viện, nhà trường quân đội.

Hội thảo có sự tham dự của đại biểu lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện Kỹ thuật quân sự, qua đó tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về mô hình và bộ tiêu chí đánh giá nhà trường quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số.

Trung tướng Lê Minh Thái nhấn mạnh, xây dựng nhà trường quân đội thông minh, hiện đại, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo là chủ trương lớn đang được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhằm số hóa, thông minh hóa một cách toàn diện về phương pháp dạy và học, về quản trị nhà trường. Từ đó, các nhà trường trong quân đội nâng cao chất lượng đào tạo, đưa công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội tiến theo con đường hội nhập và phát triển cùng với hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là tiền đề rất quan trọng để thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Trung tướng Lê Minh Thái khẳng định, với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội và nhà nước, ngay từ rất sớm, Học viện Kỹ thuật quân sự đã xác định phải trở thành đơn vị nòng cốt trong triển khai ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quân đội, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự theo mô hình nhà trường thông minh, trở thành trường đại học nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế.

"Trong các kế hoạch chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo nói riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Học viện Kỹ thuật quân sự rất vinh dự, tự hào khi được lựa chọn là đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số trong khối học viện, nhà trường quân đội”, Trung tướng Lê Minh Thái cho biết.

Tại hội thảo, các ý kiến trao đổi xoay quanh các mô hình, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đại học thông minh, đại học số; về những tiêu chí chuyển đổi số, đại học thông minh dưới góc độ quản lý nhà nước; giới thiệu các giải pháp công nghệ áp dụng cho đại học thông minh, đại học số. Đồng thời, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số triệt để trong Học viện Kỹ thuật quân sự trong thời gian tới.

Thông qua hội thảo “Mô hình nhà trường quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số”, toàn Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ đi tới thống nhất nhận thức về mô hình nhà trường thông minh, hiện đại, mối quan hệ giữa nhà trường thông minh, hiện đại với chuyển đổi số. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng bộ tiêu chí làm kim chỉ nam cho việc xây dựng cơ sở giáo dục thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số của các học viện, trường quân đội./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm