Xã hội

Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động

Các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh lao động

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 16, khóa XII đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các Tiểu ban tập trung cao độ chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tập trung xây dựng, ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp mình với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Trên cơ sở chủ đề, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Các cấp công đoàn tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thật tốt các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Công đoàn quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Song song, các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở; tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, công đoàn cần tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch; hạn chế tới mức thấp nhất việc thất thu kinh phí công đoàn; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức công đoàn…/.


Đỗ Bình

Xem thêm