Xã hội

Hưng Yên tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Hưng Yên

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, bức tranh nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc.

Bức tranh nông nghiệp, nông thôn Hưng Yên ngày càng khởi sắc. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 195 khu dân cư kiểu mẫu, có ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu đề ra, Hưng Yên thực hiện có hiệu quả Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng đầu tư trực tiếp cho các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tỉnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, ưu tiên công trình, dự án có động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhu cầu cấp thiết của người dân; thường xuyên quan tâm tới bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, tăng cường nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất; ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng giá trị của sản phẩm…

Theo ông Nguyễn Hùng Nam, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, bức tranh nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 2,66%/năm. Tỉnh đã chuyển đổi được gần 19.000 ha trồng cây hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bước đầu đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như lúa chất lượng cao, rau an toàn, trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ.

Đời sống người dân vùng vông thôn Hưng Yên được nâng cao. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến nay, Hưng Yên có 3.000 ha cây rau, củ, quả xuất xuất theo quy trình VietGAP và sản xuất hữu cơ; trên 5.700 ha nuôi trồng thủy sản; xây dựng được 180 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn với tổng diện tích hơn 3.800 ha...Giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt trên 230 triệu đồng/ha, tăng trên 20 triệu đồng/ha so với năm 2020.

Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, các địa phương tập trung, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểm mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương đã xây mới và nâng cấp trên 2.500 km đường giao thông; hơn 250 đường cây, đường hoa; gần 700 nhà văn hóa được xây dựng tại các thôn./.

Quang Nhiều

Tin liên quan

Xem thêm