Chỉ đạo, Điều hành

Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng An ninh nhân dân thật sự xứng đáng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, là đội quân Anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

TTXVN - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết: "Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ an ninh quốc gia. TTXVN giới thiệu bài viết:

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)

Trong suốt 77 năm qua, kể từ khi mới ra đời, bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong những lúc Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta đứng trước những khó khăn, thử thách cam go nhất, vận nước như "nghìn cân treo sợi tóc", lực lượng An ninh nhân dân luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đã lập lên những chiến công, thành tích xuất sắc. Mở đầu là chiến công khám phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng xảy ra ở phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) ngày 12/7/1946, tiếp đến là những chiến công trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc giành thắng lợi, bảo vệ vẹn toàn, vững chắc biên cương Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, lực lượng An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đến nay, lực lượng An ninh nhân dân đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, hình thành lực lượng, đơn vị tinh, gọn, mạnh; trang bị ngày càng tiên tiến, hiện đại; tích cực, hiệu quả tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng An ninh nhân dân đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, gắn kết với phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại; thể hiện rõ nét sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, thiết thực, hiệu quả mang tính bước ngoặt về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, gương mẫu, đi đầu hiện thực hóa mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng XIII bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh... Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiên quyết xử lý hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tồn đọng trong nhiều năm và ngày càng vươn tầm quốc tế theo hướng "lợi ích của công dân Việt Nam đi đâu thì công tác an ninh được thiết lập và bảo đảm đến đó"... Kịp thời đấu tranh, phản bác hiệu quả quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, quản trị xã hội, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, tạo bước "đột phá" chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, nhất là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, dịch vụ công quốc gia... Đặc biệt là thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng hy sinh lại tiếp tục được minh chứng sâu đậm khi tham gia trên tuyến đầu chống dịch bệnh của lực lượng An ninh nhân dân.

Lần đầu tiên, lực lượng An ninh nhân dân đã cử các sĩ quan ưu tú - "sứ giả hòa bình" - tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vừa công tác, vừa chiến đấu, lực lượng An ninh nhân dân luôn chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nhất là các vấn đề có tính chiến lược, then chốt, xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ trương, đường lối, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng chuyên sâu, toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn cho thực tiễn công tác, chiến đấu sinh động, đầy cam go của lực lượng.

Thực tiễn 77 năm qua đã chứng minh, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân cũng thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào, có thể khẳng định, lực lượng An ninh nhân dân thật sự xứng đáng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, là đội quân Anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã trao cho lực lượng An ninh nhân dân nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, đặc biệt là niềm tin yêu sâu sắc. Những chiến công, thành tích đó, là bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, mang "bản chất cách mạng trong sáng tuyệt vời và đức hy sinh quả cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân".

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo. Ở trong nước, các vấn đề nội tại gây bất lợi cho phát triển kinh tế, xã hội còn biến động mạnh; hậu quả dịch bệnh còn để lại nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động sẽ triệt để lợi dụng, khai thác những khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế đẩy mạnh hoạt động chống phá gây bất ổn về an ninh trật tự.

Tình hình và bối cảnh đó, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng và thống nhất nhận thức về yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kế thừa, phát huy cao độ kinh nghiệm 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trọng yếu, tuyệt đối trung thành của Đảng, "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng"; tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Một là, đặc biệt quan tâm, tập trung, "nỗ lực phấn đấu" để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng An ninh nhân dân đến năm 2025 "trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; tập trung xây dựng con người là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; chú trọng xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ rất cốt lõi, trọng tâm bao trùm của cả nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo.  

Hai là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng An ninh nhân dân và công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Toàn lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Phát động sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trong toàn lực lượng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). 

Ba là, chủ động, tích cực, hiệu quả tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, gắn với gắn với phát triển kinh tế, xã hội "phát triển để ổn định bền vững" và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp "Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng đất nước". Chủ động phòng ngừa, tập trung nguồn lực, biện pháp, tích cực tiến công, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia đang nổi lên gay gắt ngay từ cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", xử lý nhanh, hiệu quả tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông... Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; xây dựng "Bộ Chỉ số an ninh, an toàn Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045"...

Bốn là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng thế trận lòng dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, hình thành thế trận tổng hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; huy động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm là, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết chiến lược, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng An ninh nhân dân, bảo đảm hệ thống, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác phù hợp với sự phát triển của cuộc Cách mạng mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là giải pháp trọng tâm, "đột phá" có ý nghĩa chiến lược, là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Sáu là, tăng cường công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, theo phương châm "đối ngoại đi trước mở đường", theo hướng "sâu rộng, thực chất, ổn định và hiệu quả". Tích cực tham gia vào cơ chế đối ngoại an ninh song phương, khu vực và toàn cầu, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, chủ động tạo ra cơ hội, lợi thế, môi trường thuận lợi và các nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thấm nhuần sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; lực lượng An ninh nhân dân có đủ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và ý chí, vượt qua mọi thử thách, nguy hiểm hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, vì khát vọng phồn vinh và bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./. 

TTXVN

Xem thêm