Chỉ đạo, Điều hành

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Tiền Giang

Sau 6 năm thực hiện, Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định Đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của đội ngũ những người làm báo cũng như toàn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hữu Chí - TTXVN)

TTXVN - Chiều 27/10, tại Tiền Giang, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện 19 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, từ khi thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, báo chí đã có những bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, quy mô cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có tổng số 24.900 hội viên, sinh hoạt tại 301 tổ chức Hội.

Sau 6 năm thực hiện, Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định Đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của đội ngũ những người làm báo cũng như toàn xã hội. Luật đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, là chỗ dựa của những người làm báo để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn; đặc biệt, đã luật hóa việc xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Từ đó, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; giúp nhà báo cùng cơ quan báo chí hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Quá trình triển khai Luật Báo chí 2016 đã có những vướng mắc. Nổi lên là các cơ quan báo chí thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chưa có tổ chức Đảng; thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Một số cơ quan báo chí, người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Công tác quản lý báo chí chưa theo kịp với thực tiễn. Hiện tượng nhà báo - hội viên khai thác, sử dụng mạng xã hội cho những mục đích phi nghề nghiệp; hành xử, phát ngôn thiếu chuẩn mực, vi phạm quy chuẩn đạo đức và thậm chí là vi phạm pháp luật đang trở thành vấn đề không chỉ báo giới mà dư luận xã hội quan tâm, lo ngại.

Thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam, 90 trường hợp nhà báo, hội viên, phóng viên đã vi phạm; trong đó có 75 trường hợp vi phạm pháp luật, 10 điều Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp cấp Trung ương đã xử lý và kiến nghị xử lý 6 vụ việc liên quan đến 7 trường hợp là phóng viên, hội viên vi phạm pháp luật. Đa phần các vụ việc xảy ra, phóng viên đều chưa phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã được nêu ra nhằm trao đổi, đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Báo chí 2016 gắn với việc thực hiện Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Qua đó, phát huy những thành tựu, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Một số đại biểu đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 8 Luật Báo chí theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam trong giáo dục bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; thường xuyên theo dõi giám sát, kiểm tra kết luận hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và tăng cường xử lý vi phạm của hội viên, nhà báo. Bên cạnh đó, ngoài quy định về nhà báo và phóng viên thường trú, cần bổ sung quy định chặt chẽ về Văn phòng đại diện, về nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên ở văn phòng đại diện ở các địa phương để tránh những kẽ hở trong phối hợp với địa phương trong thu nhận, cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp của đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại như tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Hữu Chí

Xem thêm