Xã hội

1.000 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ XIII

Hà Nội

Đại hội sẽ có 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Theo Ban tổ chức, dự Đại hội sẽ có 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước; trong đó 105 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đương nhiệm, đại biểu chỉ định là 50 đại biểu, đại biểu do các tỉnh, thành Hội bầu là 845 đại biểu.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII trình tại đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là giai đoạn có rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân có chuyển biến quan trọng trên các mặt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, việc nâng cao và phát huy vai trò làm chủ, trung tâm, nòng cốt của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điều này càng thể hiện rõ hơn trong 2 năm Việt Nam cùng thế giới phòng, chống đại dịch COVID-19, nông nghiệp được khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn tiếp tục là địa bàn chiến lược về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng...

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Vai trò trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét.

Với những kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, có thể khẳng định: Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tích cực phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh “công nhân - nông dân - trí thức”.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chủ trì họp báo. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban Tổ chức, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã kết nạp mới được hơn 1,5 triệu hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước của Hội lên khoảng 10,2 triệu người; thành lập mới được 2.507 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 Chi hội, với trên 72 nghìn hội viên.

Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn cho trên 36.000 cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên nông dân; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập hơn 10 nghìn mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Theo Ban Tổ chức Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó chú trọng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp…/.


Đỗ Bình

Xem thêm