Xã hội

78 năm Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2023): Những mốc son tự hào

Thông tấn xã Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng thông tấn Nhà nước, cung cấp kịp thời thông tin trong nước, quốc tế với một nguồn tin chính thống được cập nhật liên tục.

TTXVN- Ngày 15/9/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) được phát đi toàn thế giới bằng 3 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh - đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam), hãng thông tấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Trải qua 78 năm phát triển (15/9/1945-15/9/2023), Thông tấn xã Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng thông tấn Nhà nước, cung cấp kịp thời thông tin trong nước, quốc tế cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước với một nguồn tin chính thống được cập nhật liên tục.

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm