Xây dựng Đảng

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng tàu phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho năm 2023.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến thông tin, phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022 có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ; trong đó GRDP trừ dầu ước tăng 10,97% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Trong đó, một số hoạt động kinh tế đạt kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,32% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 127,94% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 137,37% so cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,07 tỷ USD. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh đang được thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo,… được tập trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu. Các hoạt động an sinh xã hội, tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

(Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ ra, có 4/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng thấp so Nghị quyết năm 2022. Doanh thu dịch vụ cảng, giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất ngư nghiệp, tỷ lệ chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách địa phương; 1/14 chỉ tiêu về xã hội đạt thấp so Nghị quyết năm 2022, đó là số giường bệnh/vạn dân.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2022 chưa đạt kế hoạch đề ra, tình tình triển khai một số công trình, dự án còn chậm so với tiến độ yêu cầu, nhất là việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và Côn Đảo. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương, dự án chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 8,1-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.321 USD; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,24%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,16%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 88.591 tỷ đồng. Tỷ lệ huy động số trẻ em đi nhà trẻ trong độ tuổi 37,5%; tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi 95,95%; tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở vào Trung học Phổ thông 65%; số giường bệnh/vạn dân 20,4 giường; số bác sĩ/vạn dân 9,5 bác sĩ; trạm y tế cấp xã có bác sỹ làm việc 100%....

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn, rất quan trọng, đó là: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; sửa đổi, bổ sung quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023…

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, phân tích, đánh giá làm rõ nét hơn nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; đồng thời, nghiên cứlu, đề xuất, kiến nghị thêm các nhiệm vụ, giải pháp ngoài các nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế đã được nhận diện của năm 2022. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và 8 huyện, thị xã, thành phố nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2023 và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh - trật tự, xây dựng Đảng trong thời gian tiếp theo…

Hội nghị thông qua các tờ trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; sửa đổi, bổ sung quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; chủ trương thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức và một số vấn đề quan trọng khác./.

Hoàng Nhị

Xem thêm