Xây dựng Đảng

Bàn thảo vấn đề quan trọng, cấp bách để xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung cho ý kiến về những giải pháp cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19, bàn thảo một số vấn đề quan trọng, cấp bách phục vụ quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Hội nghị tập trung thảo luận về Dự thảo Báo cáo kết quả kinh tế-xã hội Thành phố năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác Dân vận năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; thảo luận, cho ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022, dù gặp khó khăn, tác động của tình hình thế giới, nhưng Thành phố đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và khá toàn diện. Những kết quả tích cực đó đã góp phần rất quan trọng vào thành quả chung của cả nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong bối cảnh Thành phố vẫn còn có rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và rất cần những giải pháp sáng tạo, năng động, quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Vì vậy, Hội nghị cần tập trung thảo luận, phân tích sâu về nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại, hạn chế; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới; chủ đề năm 2023.

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về những giải pháp cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm cho Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhất là vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng... ; giải pháp triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẵn sàng tổ chức thực hiện; đề nghị Trung ương nghiên cứu cho chủ trương thí điểm các cơ chế đặc thù trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Vì vậy, Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận đi sâu vào việc tiếp tục thực hiện chủ đề xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận năm 2022 trong bối cảnh mới, tìm những biện pháp thực chất hơn, hiệu quả hơn cho năm 2023 và thời gian tới.

Cùng với đó là đổi mới phương thức nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, Nghị quyết 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 đã được triển khai với nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá trong phát huy tiềm năng, nguồn lực, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố tương xứng vị trí, tầm vóc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sót, vi phạm, làm phát sinh khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong bộ phận người dân, xã hội.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả làm được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện thời gian tới, nhằm giải quyết cơ bản các khiếu kiện kéo dài, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng gợi mở thảo luận nhiều vấn đề trong chương trình Hội nghị, trong đó có sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 14-MQ/TU ngày 6/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)./

Xuân Khu

Tin liên quan

Xem thêm