Môi trường

Bắc Giang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai

Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang tăng cường quản lý sử dụng đất; đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý quỹ đất công, đất chưa sử dụng nhằm ngăn chặn kịp thời việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích, tranh chấp đất đai.

TTXVN - Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Giang tăng cường quản lý sử dụng đất; đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý quỹ đất công, đất chưa sử dụng nhằm ngăn chặn kịp thời việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích, tranh chấp đất đai. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không, chậm đưa đất vào sử dụng, tự ý lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các thành ủy, huyện ủy ở tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 8/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới mà không được xử lý kịp thời.

Các thành ủy, huyện ủy kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm về đất đai nhưng đến nay chưa xử lý được dứt điểm. Ủy ban Kiểm tra thành ủy, huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra nhiều vụ việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý cương quyết, dứt điểm, kịp thời.

Các thành ủy, huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 1/7/2014 đều phải xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê lại toàn bộ các trường hợp vi phạm, củng cố lại hồ sơ, nắm chắc số liệu, đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, sớm hoàn thành công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn (đặc biệt là thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất công ích và đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp xen kẹt…) nhằm ngăn chặn các vi phạm về đất đai.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung xem xét, khởi tố một số vụ việc vi phạm pháp luật đất đai có tính chất hệ thống điển hình, có dấu hiệu tội phạm nhằm tạo sức răn đe, ngăn chặn các vi phạm...

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 8/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, đến nay địa phương đã đạt một số kết quả.

Qua thống kê, rà soát, tổng số trường hợp vi phạm trước ngày 11/6/2020 là 17.159 trường hợp, với tổng diện tích 2.827,63 ha. Các trường hợp vi phạm sau ngày 11/6/2020 (tính đến ngày 15/6/2023), có 607 trường hợp. Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu là tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm.

Đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 11/6/2020, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lập biên bản hiện trạng được 17.034 trường hợp, 43 trường hợp người dân tự giác khắc phục vi phạm không phải lập biên bản. 3.263 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính. Các địa phương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.232 trường hợp, xử phạt 9,37 tỷ đồng. 7.397 trường hợp đã khắc phục hậu quả (tháo dỡ trả lại mặt bằng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận).

Đối với các trường hợp vi phạm sau ngày 11/6/2020, tính đến ngày 15/6/2023, các địa phương đã xử lý xong 486 trường hợp; chưa xử lý 121 trường hợp. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ở tỉnh đã tích cực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm. Nhiều trường hợp đã phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Cụ thể: huyện Lục Nam đã xử lý được 111/142 trường hợp; huyện Việt Yên đã xử lý được 70/121 trường hợp; huyện Yên Dũng đã xử lý được 35/38 trường hợp. Một số huyện, thành phố đã phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm ngay các trường hợp mới phát sinh như: thành phố Bắc Giang 4 trường hợp; Sơn Động 2 trường hợp…/.

Việt Hùng

Tin liên quan

Xem thêm