Giáo dục

Bắc Giang thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp

Bắc Giang

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

TTXVN - Tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Từ nay đến năm 2025, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và ngoài ngân sách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của tỉnh; thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học của người lao động trong doanh nghiệp. Tỉnh quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật; thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, có cam kết chuyển giao công nghệ và tích cực tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Tỉnh gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo hoặc đặt hàng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, đào tạo và đào tạo lại cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vốn để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bắc Giang đẩy mạnh liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh; liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp như: Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập; tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ mới. Tỉnh chỉ đạo tăng cường liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường, các tổ chức đào tạo nghề có đủ tư cách pháp nhân của nước ngoài, các tổ chức quốc tế để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lao động của địa phương.

Thời gian tới, Bắc Giang chú trọng thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo những ngành nghề trọng điểm, mời doanh nghiệp tham gia hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, xây dựng chương trình, giáo trình, giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tuyển dụng người học sau tốt nghiệp vào làm việc tại doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi thiết bị, tay nghề, hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp…

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng kinh phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xã hội hóa ước thực hiện trên 465 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý, hợp tác trong thực hành, thực tập và học bổng cho học sinh, sinh viên và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác…

100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp để xây dựng chương trình đào tạo nghề; đánh giá chất lượng đào tạo và điều chỉnh chương trình đào tạo hằng năm phù hợp, từng bước đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm của doanh nghiệp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh Bắc Giang còn hợp tác với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập; tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo.../.

Việt Hùng

Xem thêm