Khoa học

Bắc Giang xây dựng, phát triển dữ liệu số

Bắc Giang

Từ nay đến năm 2025, Bắc Giang tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu chuyển đổi số tỉnh theo hướng hiện đại, đạt chuẩn tối thiểu Tier 3 bằng công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc siêu hội tụ, có năng lực tính toán song song, xử lý dữ liệu lớn...

Ra mắt công trình thanh niên Số hóa Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang). (Ảnh: Nguồn/TTXVN).

TTXVN - Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Trần Minh Chiêu, thời gian tới, tỉnh quan tâm xây dựng, phát triển dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số của địa phương.

Các sở, ngành, địa phương ở tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát các cơ sở dữ liệu để thực hiện kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở theo quy định của tỉnh.

Các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước ở tỉnh được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Trong tháng 6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phối hợp với Cục An toàn thông tin đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, các Cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

Từ nay đến năm 2025, Bắc Giang tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu chuyển đổi số tỉnh theo hướng hiện đại, đạt chuẩn tối thiểu Tier 3 bằng công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc siêu hội tụ, có năng lực tính toán song song, xử lý dữ liệu lớn... để quản lý tập trung các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền số, đô thị thông minh và đảm bảo an toàn thông tin.

Cùng đó, Bắc Giang tập trung phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng chất lượng cao theo hướng thuê dịch vụ từ các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo kết nối thông suốt 3 cấp hành chính từ tỉnh đến xã, mở rộng các đối tượng liên quan tham gia một cách thống nhất, đồng bộ, tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Minh Chiêu, từ nay đến năm 2025, tỉnh tập trung nâng cấp, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Giang kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nội bộ của tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NDXP) theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài.

Ngoài ra, tỉnh xây dựng nền tảng kết nối dịch vụ số hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với các phương pháp học máy đảm bảo kết nối các dịch vụ số hóa với các ứng dụng quản lý, lưu trữ tài liệu số hóa, khai phá dữ liệu, hỗ trợ phân tích ra quyết định các bài toán phục vụ phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số tại các cấp, các ngành và Kho dữ liệu số của tỉnh.

Tỉnh xây dựng Kho dữ liệu số để quản lý thống nhất việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả các tài liệu lưu trữ điện tử của tỉnh hình thành trong quá trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Cổng dữ liệu mở (Open Data) để quản trị dữ liệu số, công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin bảo đảm kết nối với Cổng dữ liệu số quốc gia…

Từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy hiệu quả để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đã kết nối đến Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) với 13 dịch vụ (gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam; hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng; cơ sở dữ liệu Bộ Giao thông vận tải; cơ sở dữ liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường) đến các bộ, ngành trung ương, kết nối nội tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai dịch vụ (gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh).

Kho dữ liệu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1 đã thực hiện tích hợp, lưu trữ cơ sở dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu/các kho dữ liệu chuyên ngành của tỉnh; xử lý, làm sạch dữ liệu, hình thành 7 cơ sở dữ liệu dùng chung phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) và các quy định, yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tận dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh…/.

Việt Hùng

Tin liên quan

Xem thêm