Giáo dục

Bảo đảm an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường

Tuyên Quang

Sau vụ việc nhóm học sinh xúc phạm giáo viên, tỉnh Tuyên Quang tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

TTXVN - Tỉnh Tuyên Quang tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và xây dựng văn hóa học đường.

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ - Kỹ thuật Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các đơn vị rà soát, bổ sung bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…

Các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý, quản trị trường học; kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, báo cáo các sự việc xảy ra tại cơ sở cho cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương; đảm bảo không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo và quy chế chuyên môn.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý và kỹ năng tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh, sinh viên khi có tình huống liên quan đến bạo lực học đường; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên và phụ huynh, học sinh, sinh viên để nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo; công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường…

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn (nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã) phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục người học để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Những ngày vừa qua, vụ việc nhóm học sinh gây rối, xúc phạm giáo viên tại Trường Trung học Cơ sở Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khiến dư luận rất bức xúc. Ngay sau khi nắm được thông tin, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định.../.

Vũ Quang

Xem thêm