Xã hội

Bến Tre tăng tốc xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất

Bến Tre

Dự kiến kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bến Tre khoảng 7.400 tỷ đồng.

Đường vào trường Mẫu giáo Thới Thạch (Thạch Phú, Bến Tre được bê tông hóa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

TTXVN - Theo UBND tỉnh Bến Tre, từ nay đến năm 2025, tỉnh tăng tốc xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, phấn đấu công nhận thêm 34 xã nông thôn mới, 23 xã nông thôn mới nâng cao và 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, thành phố Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp từng đối tượng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động theo hướng đề cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh vận động người dân tích cực tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới.

Tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình, những cách làm hay để các địa phương học tập và thực hiện.

Bến Tre rà soát, cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây đựng nông thôn mới ở các cấp gắn với tầm nhìn chiến lược của tỉnh; lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, nhất là các huyện xây dựng huyện nông thôn mới, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, yêu cầu của từng tiêu chí nông thôn mới và nguồn lực đầu tư của tỉnh. Theo nhận định của lãnh đạo UBND tỉnh, qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh thay đổi tích cực và rõ nét.

Tuy nhiên, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của Bến Tre vẫn còn thấp hơn bình quân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thấp hơn trung bình cả nước. Do vậy, trong thời gian tới, ngoài tiếp tục phương châm thực chất xây dựng nông thôn mới, tỉnh phải tăng tốc để đạt yêu cầu về tiến độ và số lượng đề ra.

Hiện nay, tổng số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 139 xã. Toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, 40 xã đạt 10-14 tiêu chí...; 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.giai đoạn 2021-2025. Dự kiến kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh khoảng 7.400 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 991 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 4.210 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác. Trong năm 2021 - 2022, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh đã huy động hơn 2.446 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Bến Tre đã sáng tạo ra những cách làm hay, riêng có trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như tỉnh đã triển khai Ngày Chủ nhật nông thôn mới; chương trình thi đua Đồng khởi mới gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tỉnh đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chỉ tính riêng 2 năm 2021-2022, toàn tỉnh có 1.422 lượt xã thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới với chủ đề môi trường, 30 lượt xã thực hiện chủ đề giao thông, 443 lượt xã thực hiện cả hai chủ đề giao thông và môi trường, 497 lượt xã thực hiện các chủ đề khác, thu hút 430.146 lượt người tham gia. Tổng số tiền huy động hơn 21 tỷ đồng./.

Công Trí

Xem thêm