Thực thi chính sách

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tạo đà để huyện Phúc Thọ phát triển nhanh, bền vững

Hà Nội

Phúc Thọ tập trung ưu tiên đầu tư vào 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích văn hoá lịch sử.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Phúc Thọ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/5, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả huyện Phúc Thọ đã đạt được trong thời gian vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, huyện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, vị trí địa lý, lợi thế. Do đó, thời gian tới, Phúc Thọ cần khơi thông các nguồn lực, tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững. Cụ thể, địa phương cần tập trung ưu tiên đầu tư vào 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích văn hoá lịch sử. Đồng thời, huyện nên học tập các mô hình, các làm hay của địa phương khác như huyện Đông Anh trong việc bảo tồn, giữ gìn hồ ao, làng quê.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, huyện Phúc Thọ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, bám sát Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước. Trong quá trình đó, khi xác định định hướng lâu dài phát triển nông nghiệp, địa phương phải gắn với định hướng của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; đó là: Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắp với với phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển làng nghề.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá bằng sản phẩm, công việc cụ thể. Từ đó, tạo đà xây dựng huyện Phúc Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chủ động, quyết liệt của huyện Phúc Thọ, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn được tập trung thực hiện và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Năm 2022, huyện thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, kinh tế tăng 9,5%. Địa phương cũng chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 299 hộ nghèo (0,57%) và 1.157 hộ cận nghèo (2,20%). Bốn tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung thực hiện, phấn đấu giai đoạn 2022-2025 có thêm 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phúc Thọ kiến nghị với thành phố 3 nhóm vấn đề lớn trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, các dự án hạ tầng giao thông và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, địa phương kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho huyện nghiên cứu, phát triển theo 3 khu vực, với định hướng đô thị sinh thái, thông minh, lấy thương mại dịch vụ, du lịch gắn với phát triển các đô thị sinh thái làm ngành kinh tế mũi nhọn; lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng và lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm động lực cho sự phát triển. Cùng với đó, thành phố chấp thuận chủ trương cho phép huyện nghiên cứu, cập nhật, bổ sung thêm 4 khu đô thị vào quy hoạch xây dựng vùng huyện; chấp thuận quy hoạch 5 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích đề xuất 274 ha.

Lãnh đạo thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành đã phát biểu, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của huyện Phúc Thọ; đồng thời, gợi mở những định hướng để địa phương phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, huyện Phúc Thọ cần đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và theo đúng quy hoạch; trong đó, chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm. Địa phương cần quan tâm khai thác, phát huy nguồn lực các di sản văn hóa; hồi sinh các dòng sông bị ô nhiễm và quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường để phát triển bền vững./.

Nguyễn Thắng

Xem thêm