Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục cấp Trung học Cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022.

Đại biểu ký biên bản công nhân tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

TTXVN - Chiều 28/7, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, trong hai ngày 26 - 27/7, Đoàn đã kiểm tra các loại hồ sơ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của một số xã, thị trấn và một số hộ dân trên địa bàn 8/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra thực tế, đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định, Đoàn công tác kết luận, Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục cấp Trung học Cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022.

Đại diện Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Đoàn đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác này, đảm bảo tính bền vững để chất lượng giáo dục địa phương ngày càng nâng lên.

Đoàn công tác đề nghị, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỉnh đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò công tác phổ cập giáo dục, xòa mù chữ đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để đảm bảo triển khai hiệu quả, lâu dài. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở, định hướng phân luồng học sinh, đáp ứng yêu cầu về phổ cập giáo dục. Tỉnh bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Vĩnh Long cần chú trọng phát huy công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, từng bước nâng cao và duy trì chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, trong đó có công tác phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ.

Thời gian tới, tỉnh tập trung nâng cao hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vấn đề vướng mắc. Cùng với đó, tỉnh quan tâm hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở, góp phần giúp Vĩnh Long hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3 trong thời gian tới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 391 trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; trong đó có 112/158 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 59/85 trường Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,3%. Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập là 96,95%. Qua kiểm tra, đánh giá, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn giáo dục phổ cập Tiểu học mức độ 3; có 98,13% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2 và 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2./.

Lê Thúy Hằng

Tin liên quan

Xem thêm