Khoa học

Cà Mau đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số

Cà Mau

Cà Mau xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ trong hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Chuyên viên Trung tâm Giái quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân cách thức giao dịch và kiểm tra ngay trên điện thoại di động. Ảnh: Minh Hưng-TTXVN

Tỉnh Cà Mau đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu phấn đấu chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 là cơ bản hoàn thành số hóa các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đến năm 2030, số hóa toàn diện các lĩnh vực, kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, chiếm 20% GRDP của tỉnh. Cà Mau phấn đấu là một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước.

Theo đó, Cà Mau tập trung nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị gồm cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát triển kinh tế số, xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. Tỉnh ưu tiên chuyển đổi số ở các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, thương mại, du lịch, giao thông vận tải, tài chính và ngân hàng, y tế, giáo dục, lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nhận định: chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại; đồng thời, đặt ra nhiều thách thức đối với các địa phương, tổ chức và cá nhân, nhất là tác động ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Do vậy, UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh tổ chức Ngày Chuyển đổi số trên tinh thần sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là '' Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân''.

Thời gian qua, Cà Mau tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã kết nối, liên thông 3 cấp và kết nối với Trung ương. Cùng với đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các ứng dụng triển khai trên nền tảng di động phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bước đầu được xây dựng đưa vào vận hành như: Ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G), chữ ký số, phòng họp trực tuyến.../.

Kim Há

Xem thêm