Khoa học

Nam Định hướng đến top 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Nam Định

Tỉnh Nam Định phấn đấu đến năm 2025 có 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Trong ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh (phải) và lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số đến năm 2025. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tỉnh Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, hướng đến mục tiêu luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Đây là những thông tin được đưa ra tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số đến năm 2025 giữa UBND tỉnh Nam Định và Công ty Cổ phần FPT.

Theo đó, Công ty Cổ phần FPT sẽ hỗ trợ tỉnh Nam Định xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, nền tảng số; phát triển các nền tảng dữ liệu số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dụng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai các ứng dụng, dịch vụ số mới, góp phần giúp tỉnh  sớm hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.

Công ty Cổ phần FPT sẽ hỗ trợ tỉnh phát triển các hệ thống nền tảng phổ cập, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số; xây dựng các giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế số ở một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh như: Du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics...

Để hình thành thói quen số, văn hóa số trong cộng đồng dân cư, UBND tỉnh Nam Định và Công ty Cổ phần FPT sẽ hợp tác phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ số nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu, thông minh, dễ sử dụng cho người dân, nhất là các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế....

Tỉnh Nam Định và Công ty Cổ phần FPT xem xét việc đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc Trung học Phổ thông đến Cao đẳng, Đại học, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 về chuyển đổi số tỉnh  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỉnh xác định mục tiêu: Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phấn đấu đến năm 2025 có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Kinh tế số chiếm 10% GRDP của tỉnh./.

.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm