Xây dựng Đảng

Các cấp Mặt trận Đà Nẵng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Đà Nẵng

Hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã tạo đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (đứng giữa) tặng Bằng khen biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN - Chiều 25/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2023, đề ra chương trình hành động năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố thời gian qua đã tạo đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, ông Nguyễn Minh Triết đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri; tăng cường ghi nhận ý kiến cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết ý kiến của cử tri.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tăng cường và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và đề xuất các chính sách mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần thường xuyên tổng hợp ý kiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong các tổ chức thành viên để tham gia góp ý trong các vấn đề của thành phố. Đồng thời, Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai; tham gia tích cực, mạnh mẽ hơn trong công tác vận động giải phóng mặt bằng tại các dự án động lực, trọng điểm…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, năm 2024, các cấp Mặt trận thành phố tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Trong năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những kết quả giám sát, những kiến nghị, khiếu nại của cử tri thành phố. Về hoạt động phản biện, các cấp Mặt trận thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện chủ động lựa chọn, đề xuất tổ chức các hội nghị phản biện đối với các đề án, dự án, các chương trình, chính sách của thành phố, các quận, huyện có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu, trong năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 19 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với hơn 7.025 cử tri; phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến về về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và tiếp xúc cử tri là công nhân lao động thành phố.

Mặt trận các cấp tổ chức 65 điểm tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân thành phố; qua đó đã tổng hợp 434 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố và thẩm quyền của UBND các quận, huyện; phối hợp tổ chức 2 Chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri”. Mặt trận các cấp thành phố cũng đã tổ chức 57 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 3/3 chuyên đề giám sát; Mặt trận các quận, huyện và phường, xã đã thực hiện 129 chuyên đề giám sát như giám sát việc thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, giám sát công tác giảm nghèo...

Năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 39,9 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” (đạt 159% so với kế hoạch đề ra); tổ chức Chương trình Xuân yêu thương năm 2023 với tổng số tiền 6,143 tỷ đồng, trao hỗ trợ quà Tết cho 16.414 hộ chính sách; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 366 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 9,187 tỷ đồng; hỗ trợ cho 2.962 học sinh, sinh viên con hộ nghèo với tổng số tiền 2,895 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế cho 356 trường hợp với số tiền 1,897 tỷ đồng…/.

Quốc Dũng

Xem thêm