Xây dựng Đảng

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Ngoại giao

Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 22/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 tiếp tục với Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước, có chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước góp phần xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng dự.

Nền tảng quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao để nhìn lại, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước qua hơn nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, rút ra các bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp đẩy mạnh hơn nữa xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao trong những năm tới…

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, phức tạp, trong đó có những diễn biến chưa từng có tiền lệ, tác động nhiều chiều đến phát triển kinh tế- xã hội của nước ta. Trải qua 4 năm thực hiện Quyết định số 209 ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Đảng bộ Bộ Ngoại giao hiện có quy mô lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có tổ chức bộ máy được kiện toàn với gần 600 tổ chức đảng trong và ngoài nước, đội ngũ đảng viên với hơn 11.000 đảng viên ở khắp các châu lục trên thế giới và hơn 6 triệu quần chúng, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Bí thư Đảng ủy Bùi Thanh Sơn, các kết quả quan trọng, nổi bật đạt được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, bao gồm: lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; đổi mới phương thức triển khai công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh rà soát, đổi mới quy trình công tác, cải cách thủ tục hành chính trong công tác đảng, triển khai Đề án số hóa hồ sơ đảng viên...

Bí thư Đảng ủy Bùi Thanh Sơn khẳng định, những kết quả nêu trên của công tác xây dựng Đảng là nền tảng quan trọng giúp ngành Ngoại giao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào thành tựu to lớn của công tác đối ngoại trong hơn nửa nhiệm kỳ khóa XIII.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và rút ra nhiều bài học quý báu để toàn Đảng bộ nỗ lực hơn nữa nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, bài học quan trọng nhất là không ngừng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tổ chức bộ máy với trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng và lợi ích quốc gia - dân tộc, toàn diện về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực và trình độ...

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe các tham luận của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các lãnh đạo ngành Ngoại giao, Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các cán bộ chủ chốt của Bộ Ngoại giao…

Tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao và bày tỏ sự nhất trí với chủ đề phiên họp về xây dựng Đảng của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong và ngoài nước góp phần xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, ngành Ngoại giao đã góp phần duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư nêu lên 5 kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Ngoại giao là: Quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể hóa sát với yêu cầu thực tiễn, chú trọng triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ngoài nước; công tác vận động quần chúng gắn với đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý đảng viên đảm bảo không đảng viên nào ra ngoài nước không được tổ chức bố trí và sinh hoạt đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, những kết quả nổi bật này đã thể hiện sự nỗ lực, đồng lòng, phấn đấu không ngừng nghỉ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của tập thể Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao, các cấp ủy, tổ chức đảng ở trong và ngoài nước, trong đó có vai trò tiên phong của các Bí thư cấp ủy đồng thời là Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và từng cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ của các ban Đảng, ban cán sự đảng các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để Đảng ủy Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư lưu ý Đảng bộ Bộ Ngoại giao về những tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu tham mưu những vấn đề sát thực tiễn để có mô hình cơ chế phù hợp cho cán bộ, đảng viên ở ngoài nước; đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt đổi mới sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác quản lý đảng viên; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu đảng viên, cán bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước; tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm