Xây dựng Đảng

Phát huy sức mạnh của nhân dân tại vùng đất phên dậu Lạng Sơn

Lạng Sơn

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn kế thừa truyền thống lịch sử, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực đạt được những thành tựu phát triển quan trọng.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

TTXVN - Ngày 21/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn”.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội thảo. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo, đại diện các cơ quan quản lý của Trung ương, địa phương tham dự.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn xác định, phát huy sức mạnh của nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Lạng Sơn là vùng đất “phên dậu” biên giới, cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, các dân tộc ít người chiếm trên 82%. Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lập được nhiều chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ bờ cõi lãnh thổ, biên cương Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn kế thừa truyền thống lịch sử, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, toàn diện.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Thực tiễn phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn một lần nữa cho thấy bài học kinh nghiệm hết sức quý báu đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng ngay từ cơ sở, vững mạnh từ cơ sở.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên các cấp định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư; giám sát trách nhiệm của đảng viên đang công tác trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tỉnh cần phát huy vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm "bắt đầu từ cơ sở, gần cơ sở, sát cơ sở".

Là tỉnh có những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, điều kiện đặc biệt khó khăn, Lạng Sơn cần tiếp tục nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, sát hợp thực tiễn cơ sở; phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín như già làng, trưởng bản, cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, người có công… tham gia đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước, góp sức cho cộng đồng.

Tại Hội thảo, hơn 50 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý của Trung ương và địa phương đã khẳng định, quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm, chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Nhờ đó, Đảng và nhân dân đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi bàn tròn về bài học kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Các đại biểu nhìn nhận, những bài học thực tiễn của Lạng Sơn như: Phát huy sức sáng tạo của dân trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng bản sắc văn hóa, con người Xứ Lạng; xây dựng thế trận lòng dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là bài học về đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ... đã thực sự mang lại lòng tin. Từ đó nhân dân chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, tỉnh quán triệt tư tưởng “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và quan điểm “nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhờ sự đồng lòng góp sức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%/năm, năm 2023 ước đạt 7,0%, cao hơn 1,55% so với bình quân giai đoạn 2015-2020. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số. Địa phương triển khai ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh, hiện đứng thứ hai toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam...

Từ thực tiễn ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố làm cơ sở, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị các cấp đối với địa bàn cơ sở.

Trung ương quan tâm tập trung nguồn lực nâng cấp, mở rộng hạ tầng, kết nối giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là ở khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ở các địa phương như Lạng Sơn./.


Vũ Văn Đạt

Tin liên quan

Xem thêm