Xây dựng Đảng

Hà Nam nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên

Hà Nam

Năm 2023, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và Chi bộ đã tiến hành kiểm tra hơn 440 tổ chức Đảng và trên 800 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 50 đảng viên, 31 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Sáng 20/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo ông Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, năm 2023, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, Quy định của Đảng và kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

Trong năm, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và Chi bộ đã tiến hành kiểm tra hơn 440 tổ chức Đảng và trên 800 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 50 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 31 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra gần 600 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra thu – chi ngân sách, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 386 tổ chức Đảng và gần 20.000 đảng viên. Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và Chi bộ đã tiến hành giám sát gần 470 lượt tổ chức Đảng và trên 870 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành giám sát gần 410 lượt tổ chức Đảng và trên 480 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Lê Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Qua công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2023, có 2 tổ chức Đảng bị khiển trách, kỷ luật 170 đảng viên, khai trừ 18 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về quản lý tài nguyên, khoáng sản, chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm giao thông; vi phạm điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ... Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cùng cấp đã ban hành để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị cấp ủy nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; chú trọng đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và Kết luận của Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo các kết luận, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình; phát hiện, sàng lọc dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo và thi hành kỷ luật Đảng “phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, thận trọng, công tâm, nghiêm túc, đúng người, đúng tội”, thấu lý, đạt tình, đúng quy định của Đảng và pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin; thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ, công tâm, khách quan, trung thực, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Tuấn

Xem thêm