Thời sự

Chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở

Bắc Ninh

Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh (7.2023). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN – Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành ngày 29/11.

Trong đó nêu rõ, địa bàn tỉnh còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở, vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, thậm chỉ đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác.

Một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính vẫn còn tồn tại như: Hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt còn có trường hợp sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng một số lãnh đạo Sở, địa phương đi đánh golf trong giờ hành chính.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên, theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh chủ yếu do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa thường xuyên; việc xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý còn chưa cương quyết, triệt để.

Để nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định.

Nhằm tạo chuyển biển thực sự về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, Bắc Ninh sẽ siết chặt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm./.

Thanh Thương

Tin liên quan

Xem thêm