Thời sự

Khẳng định vai trò của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phụ nữ Quân đội đã mang tinh thần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vì bình đẳng giới đến với người dân châu Phi, làm sâu sắc thêm tình cảm và hình ảnh đẹp đẽ của phụ nữ Việt Nam.

Đồng diễn flashmob tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. (Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN)

TTXVN – Trong suốt những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, tích cực trong thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia vì bình đẳng giới và đạt được nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực này. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các cơ quan chức năng trong Quân đội đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo hướng dẫn toàn diện, chặt chẽ các giải pháp, nhiệm vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong toàn quân; coi trọng, đề cao tính thực tiễn, nhân văn và tiến bộ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng cho biết, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội theo từng giai đoạn phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức triển khai kế hoạch hằng năm phù hợp, khả thi, bám sát tình hình thực tiễn.

Cơ quan chức năng và các đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ, đặc biệt là các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động quốc gia Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”.

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và chế độ mọi mặt của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình, động viên chị em phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, khả năng cống hiến trên mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phụ nữ Quân đội được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Chính sách lao động, việc làm, thu nhập và các chế độ đãi ngộ đối với lao động nữ luôn được quan tâm, bảo đảm đầy đủ, chu đáo. Các cơ quan, đơn vị luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần với mọi đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là lao động nữ. Đó là những việc làm thiết thực, mang giá trị xã hội cao cả, tính nhân văn sâu sắc, giúp lao động nữ yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị và nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Song song với việc xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, phụ nữ trong Quân đội được tạo nhiều cơ hội để tham gia vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, có điều kiện cống hiến và phát triển thuận lợi hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ nữ được triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành và quy hoạch đội ngũ cán bộ chung của Quân đội. Số lượng, chất lượng cán bộ nữ không ngừng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh. Nhiều đồng chí đã có những bước phát triển, trưởng thành vượt bậc.

Trong công tác hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tham gia vào nỗ lực chung của toàn xã hội, 5 năm qua, phụ nữ Quân đội đã tích cực quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách trong và ngoài Quân đội số tiền gần 100 tỷ đồng; phối hợp đề xuất xây dựng, sửa chữa được 123 căn nhà “Mái ấm tình thương”, “Nhà đồng đội”, “Nghĩa tình hội viên”, trị giá mỗi căn nhà từ 50 - 80 triệu đồng; phối hợp tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh cho 45 hội viên phụ nữ với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Nữ quân nhân của Đội Công binh số 1 trước giờ lên đường tới phái bộ tại Abyei tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phụ nữ Quân đội đã mang tinh thần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vì bình đẳng giới đến với người dân châu Phi, làm sâu sắc thêm tình cảm và hình ảnh đẹp đẽ của phụ nữ Việt Nam mà trực tiếp là phụ nữ “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè quốc tế. Đến nay, 79 nữ quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng vừa tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng, chống tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; vừa tăng cường xây dựng địa bàn; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ổn định, vững mạnh trên địa bàn biên giới.

Để duy trì nghiêm nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc. Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và cơ quan chức năng các cấp tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc quyền, qua đó, kịp thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Những kết quả trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội là cơ sở để toàn quân tiếp tục đạt những thành tích mới trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Quân đội; phát huy vai trò phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Tin liên quan

Xem thêm