Thời sự

Quy định cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh trong lĩnh vực y tế

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm một số điều khoản như được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Luật khám chữa bệnh (sửa đổi) yêu cầu thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. (Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN)

TTXVN - Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024 có bổ sung quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng... Cụ thể, Luật mới yêu cầu thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Theo đó, điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm một số điều khoản như được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 của luật này. Người hành nghề phải có đủ sức khỏe để hành nghề; đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý, người xin cấp giấy phép hành nghề không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 20 của luật này.

Với việc cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền, điều kiện là phải có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Đồng thời, người được cấp phép phải đáp ứng điều kiện quy định như: Có đủ sức khỏe để hành nghề; Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ; Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp mới giấy phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp mới giấy phép hành nghề phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp mới là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh./.

Ngọc Bích

Tin liên quan

Xem thêm