Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đối thoại với nông dân

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá, các câu hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị của các đại biểu rất chính đáng, thiết thực, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của 200 đại biểu là đại diện một số Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực, lãnh đạo Hội Nông dân một số xã, thị trấn trong tỉnh...

Bà Phạm Thị Hiên, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hội nghị diễn ra với không khí dân chủ, sôi nổi; tiếp nhận 20 ý kiến đại diện cho nông dân trong tỉnh chia sẻ tập trung vào các vấn đề: Những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp hiện nay; khó khăn trong việc liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, chế biến, bảo quản, thu hoạch, sau thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; quản lý đất đai, nước sạch, xử lý rác thải, khám chữa bệnh; cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp; khó khăn trong hoạt động của tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở, hoạt động của hợp tác xã.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá, các câu hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị của các đại biểu rất chính đáng, thiết thực, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu, sau buổi đối thoại này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của đại diện nông dân. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp để triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của nông dân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động của tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Các sở, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu sâu, rà soát kỹ các văn bản quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham mưu tổ chức, thực hiện hiệu quả tại địa phương; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung giải quyết sớm các vấn đề, nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm thấu tình đạt lý.

Hội Nông dân tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong đoàn kết, tập hợp, phát triển lực lượng hội viên và phát huy vai trò trung tâm nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; phát động phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp... Các hội viên Hội nông dân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.../.

Sơn Hải

Xem thêm