Thời sự

Đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hà Nội

Tọa đàm Thúc đẩy vai trò tổ chức của người khuyết tật trong việc tham gia thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật tại Hà Nam.

TTXVN - Ngày 29/11, Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam phối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức tọa đàm Thúc đẩy vai trò tổ chức của người khuyết tật trong việc tham gia thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật trên địa bàn.

Đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như: kết quả triển khai chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để người khuyết tật tiếp cận đầy đủ với chính sách trợ giúp pháp lý…

Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam trình bày cơ chế, chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ông Trần Quang Dũng, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam cho biết, công tác trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Tổ chức hội của người khuyết tật chưa tận dụng, khai thác và triển khai đầy đủ các nội dung trách nhiệm trong kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, thỏa thuận đã ký giữa Hội Người khuyết tật tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến, chưa có nhiều trường hợp được trợ giúp pháp lý và được theo dõi. Bên cạnh đó, Hội Người khuyết tật tỉnh và các hội thành viên chưa có cơ chế, hình thức nắm bắt nhu cầu trợ giúp từ hội viên để kết nối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; nội dung, chủ đề, lĩnh vực, hình thức phổ biến, tuyền truyền chính sách, pháp luật cho hội viên người khuyết tật chưa đa dạng...

Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam Trần Quang Dũng nêu những khó khăn trong công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, Hội Người khuyết tật tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam tập trung thực hiện các nội dung của Kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Hai đơn vị phối hợp khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật theo các lĩnh vực pháp luật và theo các dạng khuyết tật để triển khai các hoạt động trợ giúp có hiệu quả; tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi có nhu cầu…/.

Nguyễn Chinh

Tin liên quan

Xem thêm