Thực thi chính sách

Phú Yên: Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Phú Yên

Ông Trần Huy Đức, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Trần Huy Đức được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/11, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (đợt 1) công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, cho ý kiến liên quan đến một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trần Huy Đức, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Huy Đức, sinh năm 1975; quê quán: Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; chức danh: Thẩm phán cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Trần Huy Đức là Thẩm phán cao cấp, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại hội nghị lần thứ 14 (đợt 1), Tỉnh ủy Phú Yên thảo luận và thông qua 4 nội dung rất quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới gồm: nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2024; các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách và kế hoạch vốn năm 2024; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt Tỉnh ủy đã cho ý kiến để HĐND tỉnh Phú Yên xem xét thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, năm 2023 kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu. Riêng chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước thu được 4.000 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 8,7% (vượt kế hoạch đề ra); các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, quan tâm kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, tiến độ phục hồi của nền kinh tế tỉnh Phú Yên và việc triển khai một số công trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp và thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; các chỉ số về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng còn đạt thấp so với bình quân chung cả nước.../.

Xuân Triệu

Xem thêm