Xây dựng Đảng

Cập nhật một số vấn đề mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ dự nguồn cấp ủy

Bắc Giang

Việc cập nhật nhằm cung cấp một cách có hệ thống những vấn đề mới về tình hình trong nước và quốc tế để nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình cho cán bộ dự nguồn cấp ủy.

TTXVN - Ngày 23/10, tại thành phố Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng cùng 65 học viên đã dự.

Tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu trang bị, cập nhật một số vấn đề mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ quy hoạch cấp ủy tỉnh nhằm cung cấp một cách có hệ thống những vấn đề mới về tình hình trong nước và quốc tế để nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình; hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham gia học tập, các học viên được tiếp cận một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, củng cố nhận thức về chính trị, xây dựng tầm nhìn và tự duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỳ năng xử ký tình huống...; đồng thời, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Việc quy hoạch cán bộ, đặc biệt là quy hoạch cấp ủy tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tiến hành bài bản, khoa học, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định. Bắc Giang là một trong những địa phương hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ sớm nhất cả nước. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quy hoạch cấp ủy tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng cấp ủy nói riêng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nói chung, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bắc Giang.

Lớp bồi dưỡng diễn từ ngày 23/10 đến 9/11, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia đầu ngành trong cả nước. Các học viên học tập và thảo luận trên lớp với 19 chuyên đề và các vấn đề thực tiễn của tỉnh đang đặt ra thuộc các lĩnh vực và 3 ngày đi nghiên cứu thực tế. Các chuyên đề bao quát những nội dung quan trọng về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đường lối đối ngoại, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; kinh nghiệm xử lý tình huống chính trị trong lãnh đạo, quản lý ở địa phương cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang mong muốn các giảng viên lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt, trang bị, bổ sung phương pháp luận và cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho các đồng chí học viên, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Các học viên tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị để có nhận thức đúng. Ban Tổ chức lớp học phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiêm túc trong quản lý học viên, đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ, tránh hình thức; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế một cách thực chất, hiệu quả./.

Đồng Thúy

Tin liên quan

Xem thêm