Quốc hội với Cử tri

Cho ý kiến về chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. 
(Ảnh: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với 102 lượt ý kiến. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Chủ tịch Quốc hội. Ngày 7/3/2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan có liên quan về các nội dung lớn của dự thảo luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; góp ý trực tiếp vào dự thảo Luật; nghe thành viên Chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo Luật… Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã phát biểu kết luận về nội dung này.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm