Xã hội

Chủ động đảm bảo nguồn nước sạch trong mùa khô

Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành cải tạo nâng cấp sửa chữa, mở rộng quy mô cấp nước một số công trình nước sạch để phục vụ người dân.

TTXVN - Để giảm thiểu nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô cho người dân, các cơ quan, ban ngành chuyên môn tỉnh Tuyên Quang đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng công suất khai thác của các công trình nước sạch trên địa ban toàn tỉnh.

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tứ Quận huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 500 hộ dân. (Ảnh: Thu Huyền)

Toàn tỉnh Tuyên Quang có tổng số 383 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó, có 227 công trình hoạt động. Tuy nhiên, những năm gần đây, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu toàn cầu, nhất là thời điểm mùa hanh, khô, diện tích mặt nước bị thu hẹp, nguồn nước ngầm dần hạ thấp; ý thức bảo vệ nguồn sinh thủy tại một số địa phương chưa cao khiến nguồn nước đổ về các công trình bị hạn chế dẫn đến tình trạng nước không đủ để điều tiết. Nhiều địa phương thường xuyên sảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa khô như xã Sơn Nam, Trường Sinh, Hồng Lạc của huyện Sơn Dương; xã An Khang, xã Thái Long của thành phố Tuyên Quang.

Theo báo cáo Trung tâm Nước sạch vệ sinh và Môi trường nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành cải tạo nâng cấp sửa chữa, mở rộng quy mô cấp nước một số công trình nước sạch để phục vụ người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục ưu tiên sửa chữa, cải tạo, đầu tư xây mới các công trình nước tại các địa phương đang khó khăn về nguồn nước, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025; lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 118 công trình cấp nước nông thôn tập trung ở các địa phương..

Cùng với kế hoạch đầu tư của tỉnh, người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn sinh thủy, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước. Đây là giải pháp bền vững và hiệu quả nhất nhằm chia sẻ cơ hội cho nhiều người dân vùng khó khăn được sử dụng nước, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu, đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%; toàn tỉnh duy trì hoạt động ổn định 232 công trình hiện có đang hoạt động và các công trình được đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025...

Thu Huyền

Xem thêm