Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Việc ký kết nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất, kịp thời giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TTXVN - Trưa 15/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng dự.

Lễ ký là hoạt động thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất, kịp thời và nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giúp cho mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Theo Quy chế, việc ký kết nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất, kịp thời giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, giúp cho mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm giữa các bên để bảo đảm giải quyết công việc tích cực, chủ động, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nội dung phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát; việc chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động đối ngoại; hoạt động hợp tác quốc tế; xây dựng, thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội; xây dựng, triển khai chương trình công tác năm, quý và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và hội nghị, hội thảo, cuộc họp của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác; công tác đại biểu và công tác cán bộ diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý; công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản về hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…/.

P.V

Tin liên quan

Xem thêm