Xã hội

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cầu Pác Pó, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) mới được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

TTXVN - Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thuộc các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đang được xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, qua đó giúp đồng bào có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

* Nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phát huy hiệu quả

Theo ông Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, một trong những dự án thành phần quan trọng được Tuyên Quang khẩn trương triển khai là Dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2022, tỉnh đã phân bổ 234 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là trên 225 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương), thực hiện đầu tư xây dựng 264 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, có gần 40% nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt có những thôn có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 4/2023, công trình cầu Đồng Chùa được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Hợp Hòa cho biết, cầu Đồng Chùa là một trong 7 công trình theo Dự án 4 giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài công trình này, 2 công trình khác là cầu tràn liên hợp thôn Thanh Sơn, tràn liên hợp thôn Đồng Báo đã được giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công. Bà con ở các thôn phấn khởi. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất nhanh chóng giải phóng mặt bằng để cây cầu được thi công theo đúng kế hoạch.

Công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min, xã Bình Yên (Tuyên Quang) trị giá đầu tư gần 2,8 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng tại huyện Sơn Dương, công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min, xã Bình Yên, đầu tư gần 2,8 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được đầu tư xây dựng. Ông Vương Ngọc Vản, Chủ tịch UBND xã Bình Yên cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min khởi công tháng 4/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023; có 2 hạng mục kè thân đập và nạo vét lòng hồ. Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, công trình phục vụ tưới 2 vụ/năm cho trên 25 ha đất nông nghiệp và phục vụ phát triển du lịch tại xã.

Con đường bê tông đi vào nơi ở của trên 30 hộ dân và trên 10 ha đất sản xuất của nhân dân thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được hoàn thiện và đưa vào sử dụng cuối tháng 5/2023. Theo ông Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã Tứ Quận, tuyến đường dài gần 1 km, rộng 3,5 m, trị giá đầu tư 1,2 tỷ đồng. Bà con tại Đồng Bài rất phấn khởi. Bốn gia đình có tuyến đường đi qua đã tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến trên 2.500 m2 đất để công trình thi công đúng thời hạn và tiến độ đề ra.

Anh Tướng Văn Đên (dân tộc Dao, thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận) chia sẻ, con đường bê tông khang trang là mong ước bao lâu nay của bà con trong thôn. Khi được chính quyền đến tuyên truyền, vận động hiến đất, xây dựng con đường, gia đình anh đã tự nguyện thu hoạch sớm đồi keo mới 3 năm tuổi, giải phóng mặt bằng, hiến 1.500 m2 đất để làm đường. Giờ đây, bà con đi lại mua bán, đi nương, đi rừng đỡ vất vả hơn, trẻ em đi học cũng thuận lợi.

Trường Tiểu học Kim Quan, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

* Chú trọng bố trí nguồn vốn

Ông Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay dân số toàn tỉnh là 784 nghìn người; trong đó dân tộc thiểu số chiếm 56,7%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh có 121/138 xã được thụ hưởng nhiều chính sách từ các dự án. Đây là những hỗ trợ quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc.

Tỉnh chú trọng bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông liên kết vùng; tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Địa phương tăng cường các giải pháp và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực để thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước...

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đầu tư 419 công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, đầu tư cải tạo mạng lưới chợ 13 công trình; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), xã ATK và thôn đặc biệt khó khăn./.


Vũ Quang

Tin liên quan

Xem thêm