Thời sự

Chuyển biến tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên ước tính có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Người dân xóm Ba Quà, xã nông thôn mới Văn Hán (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) tạo tán chè sau thu hoạch. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

TTXVN - Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên ước tính có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đại Từ và huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 118/126 xã, đạt 93,65%; 6/9 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,67%.

Trong thực hiện giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 10/2023, nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 62%, vốn ngân sách tỉnh đạt trên 60%. Ba huyện là Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên có tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 80%.

Đối với việc thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), hiện trên địa bàn tỉnh có 173 sản phẩm được xếp hạng tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó sản phẩm từ chè là 121, chiếm 70%. Thông qua chương trình, giá trị kinh tế của các sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP được nâng lên, doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao tăng từ 20 - 50%, nổi bật là các sản phẩm: miến của Hợp tác xã miến Việt Cường, sản phẩm chè của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, Hợp tác xã Sơn Dung trà…

Cán bộ Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kiểm tra vùng chuyên canh lúa nếp Vải tại xã nông thôn mới Ôn Lương (Phú Lương, Thái Nguyên). (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo ông Trần Nho Hưởng, Phó chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, cùng với việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí của xã nông thôn mới, việc triển khai Chương trình tại Thái Nguyên thời gian qua tập trung vào việc thực hiện hỗ trợ dự án liên kết phát triển sản xuất, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự... Qua đó, 5 dự án cấp tỉnh đã được phê duyệt thực hiện hỗ trợ dự án liên kết phát triển sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng. Huyện Đại Từ đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại xã La Bằng. Hầu hết các xã đều triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Trong giai đoạn mới, Thái Nguyên đặc biệt chú trọng thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới với việc 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã duy trì sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số được triển khai đến toàn bộ các cơ quan nhà nước. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các chủ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử trên các nền tảng số, tổ chức tập huấn, khuyến khích các chủ thể OCOP đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội và các trang thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm OCOP trên các sàn giao dịch điện tử như: C-Thái Nguyên, Viettel, VinaPost, Voso, Sendo... Thái Nguyên cũng triển khai thực hiện mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Tức Tranh (huyện Phú Lương), lựa chọn một số xã trên địa bàn hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh kết hợp phần mềm hỗ trợ giám sát thông minh, ứng dụng tương tác và xử lý phản ảnh về an ninh trật tự của người dân cho chính quyền xã, lắp đặt thiết bị chiếu sáng thông minh để làm mẫu nhân rộng...

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố trong tỉnh phân bổ, sử dụng hiệu quả, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.


Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm