Xây dựng Đảng

Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Dương

Hải Dương

So với nhiều địa phương ở Hải Dương, Kim Thành là huyện có xuất phát điểm thấp khi bắt đầu thực hiện chương trình nông thôn mới.

TTXVN - Huyện Kim Thành được biết đến như một điểm sáng về triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hải Dương. Qua đó, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, cổ vũ và động viên các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, giành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân được nâng cao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng (bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Kim Thành. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

* Thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới

Trước khi thực hiện chương trình nông thôn mới, so với nhiều địa phương ở Hải Dương, Kim Thành là huyện có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới ở Kim Thành đã có sự bứt phá.

Theo ông Nguyễn Văn Nghiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sản xuất của mọi tầng lớp nhân dân. Các địa phương đã chỉ đạo, phân công cho các tổ chức, đoàn thể, các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Một số xã đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để làm đường giao thông, chợ, công trình văn hóa, trồng hoa và cây bóng mát trên các tuyến đường; lắp đặt pano (bảng quảng cáo) tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: xã Cổ Dũng, Lai Vu, Bình Dân.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, Kim Thành đã huy động được trên 6.300 tỷ đồng đầu tư cho chương trình nông thôn mới, trong đó, riêng nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư là 102,4 tỷ đồng. Năm 2021, Kim Thành được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến nay, huyện đã có 6 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, 4 xã đang được trình thẩm định nông thôn mới nâng cao năm 2022, đang trình thẩm định 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến tháng 11/2023, địa phương đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện có 10 xã trở lên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được xác định tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, quan tâm xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của huyện tăng bình quân 4,54%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và thủy sản năm 2023 dự kiến đạt 166 triệu đồng.

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

* Nâng cao chất lượng các phong trào

Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và phong trào thi đua do các cấp phát động đều được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Năm 2020, Kim Thành đã thành lập 7 khối thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đời sống người dân trong huyện được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người từ 58,5 triệu đồng (năm 2020) dự kiến tăng lên trên 72 triệu đồng (năm 2023). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn năm 2023 ước còn 1,46%.

Ghi nhận những kết quả toàn diện, nổi bật của Kim Thành, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Nhân dân và cán bộ huyện Kim Thành Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Nhìn lại quá trình triển khai phong trào thi đua yêu nước trong 3 năm qua, ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành cho rằng, thời gian tới, để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò người đứng đầu và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp. Địa phương tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua thiết thực, bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, tổ chức phong trào thi đua cần gắn với phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình mới và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để cổ vũ, thúc đẩy phong trào. Các cấp, ngành, các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới đồng bộ 4 khâu gồm: “phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến”. Cùng với đó, huyện cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng vào phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề. Địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị./.

Mạnh Minh

Xem thêm