Khoa học

Chuyển đổi số đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn

Lạng Sơn

Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 1.680 tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

(TTXVN) Ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 để triển khai các hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng để hoàn thành những chỉ tiêu còn lại; hoàn thiện các phần mềm chuyên ngành; phối hợp với doanh nghiệp xóa trắng sóng, lõm sóng tại những thôn bản vùng sâu, vùng xa…

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nâng cao chất lượng quản trị Trung tâm Chỉ đạo điều hành của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố rà soát các thủ tục hành chính về điều kiện đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tiến hành công bố đối với các dịch vụ công đủ điều kiện.

Cùng với đó, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, chủ động đề xuất sáng kiến nhằm tạo ra các nội dung đột phá về chuyển đổi số; truyền thông về chuyển đổi số đến cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát về chuyển đổi số…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn, công tác chuyển đổi số trên địa bàn được triển khai quyết liệt. Các cấp, ngành đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số.

Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 1.680 tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cả 5 trụ cột về chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục, y tế, cửa khẩu số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… qua đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn tăng 11 bậc so với năm 2020, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Trong năm 2022, Lạng Sơn đã được nhận Giải thưởng Viet Solutions 2022 cho bài toán chuyển đổi số xuất sắc với Nền tảng cửa khẩu số; là 1 trong 7 cơ quan, đơn vị được Hội Truyền thông số Việt Nam trao giải thưởng "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 18/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến; giải pháp tuyên truyền, triển khai công tác chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực; kết quả thí điểm Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; chuyển đổi số trong các hoạt động thương mại, du lịch; phát triển hạ tầng số…/.

Thái Thuần

Xem thêm