Khoa học

Nam Định: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Nam Định

Tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(TTXVN) Tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nam Định phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số gắn với các dịch vụ đô thị thông minh kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc.

* Tạo tiền đề phát triển

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là động lực để phát triển kinh tế xã - hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam VNPT và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel...

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, duy trì 100% thủ tục hành chính của tỉnh đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; phấn đấu khoảng 90% hồ sơ công việc của tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP...

* Phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nam Định đã chú trọng phát triển, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (gọi chung là Cổng dịch vụ công trực tuyến) tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn. Từ năm 2018 đến nay, hơn 6,1 triệu lượt đã truy cập.

Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đến 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai hơn 1.720 thủ tục hành chính của tỉnh, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được các cơ quan Nhà nước 3 cấp của tỉnh tiếp nhận, giải quyết công khai trên Cổng, góp phần nâng cao được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường việc quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của công chức một cửa.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 1.678 dịch vụ công trực tuyến/1.723 thủ tục hành chính của tỉnh. Năm 2022, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng là 612.030 hồ sơ; trong đó, hồ sơ trực tuyến hơn 146.500 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên Cổng đạt 99,9%. Gần 100.000 hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả bằng văn bản điện tử.

Nam Định đã tập trung phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số đổi mới lề lối, phương thức làm việc; xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phục vụ công tác theo dõi quá trình xử lý công việc được giao, từ đó có các biện pháp đôn đốc, nhắc việc trên hệ thống phần mềm hoặc thông báo nhắc việc qua hệ thống tin nhắn SMS.

Hiện tất cả các sở, ngành, 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn đã có Cổng/Trang thông tin điện tử hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng hạ tầng, nền tảng số; hoàn thành việc cập nhật khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 làm cơ sở tham chiếu trong triển khai thực hiện chuyển đổi số; xây dựng phát triển chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế thông tin, để tạo nền tảng phát triển, thời gian tới, Sở phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi như: Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, BKAV, CMC, Misa và FPT ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ mới vào 3 trụ cột chính là kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Việc hợp tác với các doanh nghiệp nhằm triển khai hiệu quả Cổng/trang thông tin điện tử tại 3 cấp chính quyền: tỉnh, huyện, xã ở Nam Định, nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến; quản lý văn bản và điều hành; kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh…Tỉnh hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư theo chỉ đạo của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an, đáp ứng triển khai bỏ sổ hộ khẩu vào ngày 1/1/2023./.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm